یادمه دبستان که بودیم، توی کتاب های فارسی بعد از درس یه قسمتی داشتیم به نام به این نکته توجه کنید!

حالا شما هم به این نکته توجه کنید:

این پست فقط و فقط جنبه ی غبار روبی داشته و فاقد هر گونه ارزش و اعتبار دیگری می باشد!

از آنجایی که مدت مدیدی از به روز رسانی این وبلاگ می گذشت، بر آن شدیم که آپی کرده و فضا را از این حالت رخوت و سکون بیرون آورده باشیم!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــ

من قطره قطره کاهش جان را درون تن احساس می کنم…

پس بدرود…

بدرود تراست خدگر…!

نمی خوام وقتی مردم لاشه م بیفته گوشه این خونه و بو بگیره!

بدرود…

Advertisements