الدانشجو هو موجود الذلیل الذی یسکن فی لانه اسمه خوابگاه.

موجود فیه امکانات الاولیه و آبه یقطع مداماٌ و هکذا ماء حاراٌ کمیابٌ فی شیر الآب. آلات البارد و الحارد (گرمایش و سرمایش) یعملٌ فی الشتاء و الصیف بالعکس.

و هو (الدانشجو) یطعم طعاماً فقط اسمه طعام، شی ءٌ نرمتر من السنگ. الذی قادر علی ذهاب من الحلقوم الی پائین و امله ( آرزویش) فی الازدواج شدیدٌ و لیکن لا دست یافتنی و فقط فی الخیال بافتنی.
الفرض الدانشجو ثلاث اقسام:

اوله تنبل الذی فی الخوابگاه دائمٌ. دومه عاطل و هو مغرور بسیار و یحمل دائماً فی دستهٌ کیف عجیبٌ اسمه سامسونیت و معمولاً خالیٌ من الکتاب و الدفتر و فی داخل شانه ، حوله و المیسواک اما القسم سوم من دانشجو هو الباطل و مشخصاتهٌ چنین:

هو لا یدرس و لا یخوابٌ و بل گوش موسیقیه دائم حتی فی الخواب و سر کاره دائماً با شعر و رمان. ابنائه ٌ من هذا القسم معمولاً یدودٌ سیگاراً کثیراً. اولئک العاشقون همیشه بی خیال یا فی خیال الباطل. علاوه علی الاینها اقسامٌ دیگر من دانشجو موجود: النوعٌ الرپ الذی یافت می شود فی دانشگاه الآزاد، نوع الدرس خوان الذی نادرٌ مثل یاقوت و نوع الدیگر الذی یکتب و ینتشرٌ نشریهٌ

Advertisements